Björnjakt i Berg

Informationssida för samjakten på björn i Berg

Björnjakt i Berg - Informationssida för samjakten på björn i Berg

Kontakt

Övergripande ansvar för kommunikation
Daniel Gustafsson 070-6003646.

Områdesledare utöver utsedd jaktledare
ansvarar tillsammans för jakten på tänkt område och ser till att PM följs.
Niklas Öst Västra delen dvs Viggesågen, se karta. 070-6451335
Eddie Gabrielsson Östra delen, se karta. 070-2541018
Robert Olausson Öster om 45:an, se karta 070-6889259

Du kan även kontakta oss via formuläret nedan