Björnjakt i Berg

Informationssida för samjakten på björn i Berg

Björnjakt i Berg - Informationssida för samjakten på björn i Berg

Informations PM

Björnjaktens informations PM 2013-08-21

 • Jägaren ska medföra statligt jaktkort, vapenlicens och ansvarsförsäkring.
 • Jakten ska bedrivas enligt svensk lagstiftning.
 • Jägaren ska ha genomfört ett godkänt ”björnpasset”.
 • Någon signalfärgad klädsel skall bäras.
 • Endast vapen med klass 1 används vid björnjakten, väl inskjuten med expanderande kula.
 • Du är skyldig att förvissa dig om var dina passgrannar och förbjudna skjutriktningar finns. Hundföraren skall säkerställa sig om var postarna sitter innan skott avlossas.
 • Patron i och ur endast på passet. Slutstycket hängande/ur vid kamraters sällskap.
 • Du får EJ lämna passet under pågående jakt. Om passet lämnas ska det påtalas innan jakten börjar med områdets jaktledare för en lättare utplacering på området. Max förflyttning under pågående jakt är 2 meter i omkrets från passet.
 • Hona med ungar/unge är samtliga fredade/fridlysta.
 • Skjut endast i mycket säkra lägen. Skjut om möjligt endast vid stillastående och sidoskott. Om möjligt tag stöd innan skott avlossas. Medtag gärna snitselband i säcken.
 • Stanna på passet vid avlossat skott mot björn. Informera områdets jaktledare och invänta eftersöksekipage oavsett om du ser björnen eller inte. Koppla om möjligt hunden om den kommer till passet. Ta med lina i säcken.
 • Om fångstskott ska avlossas skall hunden kopplas innan skottet.
 • Ingen förflyttning med fordon under pågående jakt.
 • ABSOLUT RADIODICIPLIN!!!!!
 • Om möjligt tilldelas en områdesguide till hundföraren av områdets jaktledare.
 • Samtliga jägare ska vara orienterade om gränserna för det aktiva jaktområdet. Karta kommer att tillhandahållas av områdets jaktchef och jaktledare.
 • Trofén (skalle och skinn) tillfaller skytten med det dödande skottet där björnen faller. Köttet tillfaller det ordinarie jaktlaget där björnen fälls med det dödande skottet som även betalar eventuella fällavgifter. Trofén tillfaller INTE eftersöksekipaget utan den skytt som sist sköt på björnen och träffade vitala delar.
 • Eftersök: Det görs av ett ekipage med väl utvilad och för ändamålet särskilt tränad hund. Områdets jaktledare tillsammans med områdeschefen är ansvarig att organisera eftersöket tillsammans med Sven-Gunnar S eller  Bengt-Erik G som är utsedda till eftersöksekipage under sambjörnjakten. Sven-Gunnar eller Bengt-Erik bestämmer vem som följer med som skytt och ev ytterligare hundekipage om så behövs.
 • Jaktradion ska ha 155 Mhz med kanal 1 och öppen under jakten.
 • Björnjakten bedrivs under datum enl överenskommelse och tiden från en timme före solens uppgång tom 2 timmar innan solens nedgång. Områdets jaktledare håller reda på stopptiden under dagen.
 • Detta informationsblad signeras på deltagarlistan som områdets jaktledare innehar.